Primjena načela ravnopravnosti spolova na lokalne javne politike

Dvodnevna međunarodna konferencija "Primjena načela ravnopravnosti na lokalnoj razini - dobri primjeri iz EU" okupila je 26.-28. studenog u hotelu "Park" u Splitu 50-ak predstavnica lokalnih vlasti, lokalnih i podružnih Povjerenstava za ravnopravnost spolova, političkih stranaka i organizacija civilnog društva koje promiču prava žena, te gošće iz zemalja EU, Magali Giovannangeli, zamjenicu gradonačelnika Aubagne, Francuska, i prof.dr.sc. Irenu Ateljević, Sveučilište Wageningen, Nizozemska.


Nakon uvodne riječi organizatorica i pozdravnog govora Anđelke Visković, zamjenice gradonačelnika Grada Splita, na temu rodno osviještene politike na lokalnom nivou govorile su Gordana Sobol, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sabora RH, mr.sc. Suzana Kunac, B.a.b.e., Zagreb, te saborska zastupnica RH, Vesna Pusić. O iskustvima s područja rodne jednakosti i ženskih ljudskih prava na globalnoj razini, elaborirale su Magali Giovannangeli i Irena Ateljević.


Ovom prilikom predstavljeni su i rezultati pravno-sociološkog istraživanja i analize rodnih politika u Gradu Splitu, koje su u okviru projekta izvršile "Domine" u suradnji s Odsjekom za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu i prof.dr.sc. Anči Leburić.


Paralelne sesije radionica drugoga dana konferencije, koje su vodile Irena Ateljević, Magali Giovannangeli, Valerija Barada (Odjel sociologije, Filozofski fakultet u Zadru) i Mirjana Kučer ("Domine", voditeljica projekta) obuhvatile su teme žena u lokalnoj zajednici kao nositeljica održivosti; tradiciju, kulturu i svjesnost o drugima, te integraciju načela ravopravnosti spolova u javne politike – lokalno i globalno.


Međunarodna konferencija "Primjena načela ravnopravnosti na lokalne javne politike – dobri primjeri iz EU" dio je projekta "Stvaranje novih modela za unaprjeđenje položaja žena u društvu i integraciju rodnih politika u lokalne javne politike u Gradu Splitu" koji "Domine" provode u 2008./2009. godini u okviru Phare 06 programa za Hrvatsku "Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u predpristupnom procesu demokratizacija i ljudska prava", financiranom od EU.

 

Domine, Split, 1. prosinca, 2009.