Županijski tim VSŽ za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji jednoglasno prihvatio suradnju s Udrugom B.a.B.e.

Predsttavljanje Projekta 'VIVIEN' na sjednici Županijskog tima Vukovarsko-srijemske županije za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama

Predsttavljanje Projekta 'VIVIEN' na sjednici Županijskog tima Vukovarsko-srijemske županije za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama (Foto: B.a.B.e.)

U srijedu, 11. rujna, u Vukovaru Udruga B.a.B.e. predstavila je Županijskom timu Vukovarsko-srijemske županije za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji projekt 'VIVIEN –Obrazovna mreža za žrtve nasilja: Obrazovni projekt za unaprjeđenje sustava podrške ženama žrtvama nasilja'. Primarni fokus projekta je prevencija i suzbijanje nasilja prema ženama kroz rad i educiranje stručnjaka i stručnjakinja iz sustava – policije, pravosuđa, medicine, obrazovanja i socijalnih servisa. Prikupljajući dobre prakse i inovativne modele iz svih država članica, projektom se adresiraju trenutni izazovi i potrebe za civilnim doprinosom vladinim naporima da se suzbije nasilje nad ženama uzimajući u obzir specifičnu ranjivost i potrebe žena s invaliditetom.

Predstavnica Udruge B.a.B.e. pozvala je članice Županijskog tima na suradnju prilikom provedbe međusektorskih treninga za stručnjake i stručnjakinje iz sistema s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Budući da Udruga B.a.B.e. djeluje i na području Vukovarsko-srijemske županije, svjesna je nužnosti decentralizacije te dodatnog obrazovanja kadrova na regionalnoj i lokalnoj razini.Prvi trening će se održati 25., 26. i 27. rujna u Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima (Glagoljaška 27). Prvi dan treninga osmišljen je kao međusobno upoznavanje, predstavljanje projekta i radionica, koju će voditi psihologinja Bruna Nedoklan, dok bi preostala dva dana trening vodile eminentne stručnjakinje: odvjetnica Ines Bojić te vanjska konzultantica Sandra Benčić. Trening bi trebao brojati od 25 do 30 polaznika/ica iz resora policije, pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, socijalnih servisa i nevladinih udruga.

Cilj međusektorskog treninga je unaprijediti postojeća znanja i vještine službenika/ice iz sustava koji/e rade ili pak mogu se naći u prilici da rade sa ženama žrtvama nasilja, čime će oni/e postati kompetentnima za daljnje prenošenje znanja unutar svojih resora, kao i poboljšati međusektorsku suradnju svih relevantnih dionika na području Vukovarsko-srijemske županija.

Županijski tim Vukovarsko-srijemske županije za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji jednoglasno je pristao na sudjelovanje u nizu međusektorskih treninga.