Prijave za savjetodavni status pri Ekonomskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda - ECOSOC

Ekonomsko i socijalno vijeće UN-a

Ekonomsko i socijalno vijeće UN-a (Foto: Wikipedia)

01. lipnja 2018. godine rok je za prijavu nevladinih organizacija za savjetodavni status pri Ekonomskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda – ECOSOC.

ECOSOC je središnje tijelo Ujedinjenih naroda za rasprave, donošenje smjernica i preporuka te koordinaciju UN-ovih aktivnosti na području gospodarskog, društvenog i s njima povezanih aspekata globalnih razvojnih politika te ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Za savjetodavni status mogu se prijaviti međunarodne, regionalne, subregionalne i domaće organizacije civilnog društva.

B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. ima savjetodavni status pri ECOSOC-u od 2005. godine.

Više informacija o načinu prijave možete pronaći ovdje.