SOS telefon

SOS telefon - besplatna telefonska pravna pomoć 

+385 1 4611 351 ili  0800 200 144

09.07.2019. od 09:30 sati do 11:00 sati
11.07.2019. od 12:30 sati do 14:00 sati
23.07.2019. od 10:30 sati do 12.00 sati
24.07.2019. od 12:30 sati do 14:00 sati

Psihološka pomoć

Za termine za psihološko savjetovanje molimo da se telefonski  najavite na:

 01/ 4663 - 666 svakim radnim danom od 08-17 sati.