SOS telefon

SOS telefon - besplatna telefonska pravna pomoć 

+385 1 4611 351 ili  0800 200 144

19.09.2019. od 08:30 sati do 10:00 sati
24.09.2019. od 14:30 sati do 16:00 sati
01.10.2019. od 09:30 sati do 12:00 sati
10.10.2019. od 11:00 sati do 13:00 sati

Psihološka pomoć

Za termine za psihološko savjetovanje molimo da se telefonski  najavite na:

 01/ 4663 - 666 svakim radnim danom od 08-17 sati.