KONAČNO!

Prva žena u povijesti dobila je nagradu Fields Medal koja se smatra ekvivalentom Nobelove nagrade u području matematike. Ova je nagrada utemeljena 1936. godine i dodjeljuje se svake četiri godine a do sada ju je dobilo 56 muškaraca. Iranska matematičarka Maryam Mirzakani, rođena u Teheranu, u srijedu će postati prvom ženom kojoj će biti uručena (...)  >>>

Istanbulska konvencija na snazi od 1. kolovoza 2014.!

Konvencija Vijeća Europe o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja stupila je na snagu 1. kolovoza. Poznata kao Istanbulska konvencija, jasno govori kako niti jedan oblik nasilja nad ženama ne može i ne smije biti prihvatljiv, pa stoga sve institucije države moraju stvoriti mehanizme kojima će se učinkovito reagirati na (...)  >>>

Ničiji ili svačiji problemi - osvrt na posjet B.a.B.a. Pakracu, Gračacu i Kninu

Od 28. ožujka 2013. godine B.a.B.e. u partnerstvu s udrugama ZvoniMir (Knin) i Delfin (Pakrac), te u suradnji s udrugom Legaline (Gračac) provode projekt Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija civilnog društva u regijama od posebne državne skrbi.  >>>

JAVNI POZIV ŽENSKE FRONTE JOSIPU LEKI, PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Zbog kršenja temeljnih ljudskih prava i sloboda zaštićenih konvencijama Međunarodne organizacije rada: * Konvencija br. 87. - konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje (1948.) * Konvencija br. 98. - konvencija o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivnog pregovaranja (1949.) * Konvencija br. 132. - konvencija (...)  >>>